Нашите новини

Какви са най-важните задачи на правителството?

Социална защита Правителството има задача да предостави социална защита на гражданите си. Това се постига чрез даване на специализирани услуги, като: Деца Бездомници Бедни Лица с ниски приходи Правителството може също така да даде социални права, като: Застраховане...

Как да разбера повече за политическите партии в България?

Въведение В България има много политически партии с различни възгледи и цели. За да разберем тях, трябва да познаем ролята им в политическата среда. В тази статия ще разгледаме някои от най-важните партии и дейностите им до днес:...

Как да се включа активно в политическия живот на България?

Запознаване с политическите партии В България има много различни политически партии. Те представят и предпазват интересите на българския народ. За да участвате активно, трябва първо да разберете повече за ситуацията. Информирайте се за различните партии: Разберете повече за...